SELAMAT HARI LAHIR PANCASILA 1 JUNI 2021

Selamat hari lahir Pancasila 1 Juni 2021. Selamat dan semangat berbuat untuk kemajuan bangsa dan negara.